خیابان پیروزی خیابان نبرد شمالی چهارراه فرزانه پلاک ۵۲۰
مرکز خرید قائم